Oproep: Posterpresentaties NJV-Jaarcongres 2024

Oproep: Posterpresentaties NJV-Jaarcongres 2024

Op vrijdag 7 juni 2024 vindt in Amsterdam het Jaarcongres 2024 plaats van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV) met als onderwerp:
‘Waarde, werking en potentie van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtsorde’.

Op basis van preadviezen komen de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke, privaatrechtelijke en arbeidsrechtelijke perspectieven aan bod, maar tijdens de lunch willen we ruimte bieden voor (meer) specifieke rechtsgebieden en deelthema’s. Het NJV-bestuur denkt in het bijzonder aan de volgende onderwerpen:
– gelijkheid en gelijke behandeling (art. 20, 21, 23 Handvest);
– intellectueel eigendomsrecht (art. 17 lid 2 Handvest);
– ondernemingsrecht (art. 16 Handvest);
– privacy (art. 7 Handvest); gegevensbescherming (art. 8 Handvest);
– procesrecht (art. 47 Handvest);
– de menselijke waardigheid (art. 1 Handvest).

Andere onderwerpen zijn echter ook van harte welkom.

Verricht jij wetenschappelijk onderzoek naar het Handvest? Dan willen we je van harte uitnodigen om jouw onderzoek te presenteren aan de hand van een posterpresentatie tijdens de lunch. Het doel is om te laten zien wat het Handvest betekent of kan gaan betekenen op jouw onderzoeksgebied. De posterpresentaties worden getoond in de lunchruimte, zodat aanwezigen de mogelijkheid hebben om op informele wijze meer te weten te komen over jouw onderzoek en daar vragen over te stellen. Dit biedt een goede gelegenheid om je onderzoek onder de aandacht te brengen en nuttige feedback te ontvangen.

Aanmelden kan tot 1 maart 2024 door een e-mail te sturen naar [email protected] met daarin de titel van de poster en een abstract van ca. 250 woorden. Indien jouw voorstel wordt goedgekeurd, ontvang je nadien instructies voor het maken van een digitale poster.