Jaarcongres 2020

Het NJV-jubileumcongres “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst” wordt uitgesteld naar 11 juni 2021

Bericht van het NJV-bestuur:

Geachte heer, mevrouw,

Het bestuur heeft na ampel beraad moeten besluiten om het NJV-jubileumcongres op 9 oktober aanstaande uit te stellen naar 2021. Boven alles willen wij een veilig congres organiseren en het risico vermijden dat het virus zich verder zal verspreiden.

Reserveert u vrijdag 11 juni 2021 alvast in uw agenda? Wij hopen op deze datum ons jubileum op een feestelijke wijze met u te kunnen vieren in de Grote Kerk in Den Haag. Uiteraard met inachtneming van de dan geldende overheidsmaatregelen. De behandeling van de preadviezen “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst” zal opnieuw op het programma staan.

Mocht u het inschrijfgeld voor deelname aan het congres reeds aan de vereniging hebben overgemaakt dan wordt dit aan u teruggeboekt. Wij zullen u informeren zodra u zich kunt inschrijven voor het jubileumcongres in 2021.

Het bestuur nodigt NJV-leden uit om op vrijdag 9 oktober a.s. om 09.30 uur deel te nemen aan de jaarlijkse ledenvergadering in digitale vorm. Meer informatie daarover ontvangt u binnenkort.

Wij hopen u volgend jaar te mogen begroeten in Den Haag.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Nederlandse Juristen Vereniging

Rien den Boer, Stijn Franken, Arlette Schijns, Kitty Lieverse, Jaap Polak, Friederike van der Jagt, Michel Vols, Corjo Jansen, Mariken van Hilten, Branda Katan, Marry de Gaay Fortman, Maarten Kroeze en Jannemieke Ouwerkerk

* – * – * – * – *

Viert u volgend jaar het 150-jarig jubileum van de Nederlandse Juristen Vereniging met ons mee?

De Nederlandse Juristenvereniging werd op 8 september 1870 opgericht in Den Haag. In 2020 bestaat de vereniging dus 150 jaar.  

Graag nodigen wij u uit om het uitgestelde jubileumcongres “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst” van onze vereniging bij te wonen op vrijdag 11 juni 2021 in de Grote Kerk, Den Haag. Meer informatie over het congres wordt in het voorjaar van 2021 op deze website gepubliceerd.

De bundel met preadviezen kunt u nu downloaden. Het jubileumcongres staat in het teken van “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”. De positie van de jurist in de samenleving is de afgelopen decennia snel veranderd. De waarde en het aanzien van de juridische deskundigheid staan onder druk. Wat zijn de oorzaken en achtergronden daarvan? En hoe versterkt de jurist zijn toekomstbestendigheid? Drie onderwerpen staan centraal:

  • Betekenis/aanzien/gezag van juristen
    Auteurs: prof. mr. dr. Elaine Mak (hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschappen en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht) en prof. dr. mr. Mark Bovens (hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht, en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
  • Integriteit/ethiek van juristen
    Auteurs: prof. mr. dr. Anne Ruth Mackor (hoogleraar professie-ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen) en mr. Jos Silvis (procureur-generaal bij de Hoge Raad)
  • Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies
    Auteurs: mr. dr. Anna Berlee (universitair docent privacy & data protection aan de Universiteit Utrecht, tevens werkzaam bij de Autoriteit Persoonsgegevens) en prof. mr. dr. Eric Tjong Tjin Tai (hoogleraar privaatrecht Universiteit Tilburg).

 

De NJV bestaat via haar leden. Het zou fijn zijn als u het gedachtegoed van de NJV onder de aandacht brengt van uw netwerk en minstens één nieuw lid voor de vereniging weet te vinden. Lid worden kan via onze website.

Wij verheugen ons erop u op 11 juni 2021 te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Nederlandse Juristen-Vereniging,

Rien den Boer, Stijn Franken, Arlette Schijns, Kitty Lieverse, Jaap Polak, Friederike van der Jagt, Michel Vols, Corjo Jansen, Mariken van Hilten, Branda Katan, Marry de Gaay Fortman, Maarten Kroeze en Jannemieke Ouwerkerk