Algemeen

♦ NJV-jubileumcongres “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”, 8 oktober 2021

Inschrijven>

Op vrijdag 8 oktober 2021 vindt het uitgestelde jubileumcongres “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst” plaats, voorafgegaan door de algemene vergadering. Indien mogelijk is het congres fysiek in de Grote Kerk in Den Haag.
Wij nodigen u van harte uit om de vergadering en het aansluitende congres bij te wonen. Tijdens het congres wordt uitgebreid gediscussieerd over de preadviezen en kunt u mee stemmen over de stellingen die door de preadviseurs aan u worden voorgelegd. Het beloofd een boeiende en feestelijke dag te worden. Programma>

Het jubileumcongres staat in het teken van “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”. De positie van de jurist in de samenleving is de afgelopen decennia snel veranderd. De waarde en het aanzien van de juridische deskundigheid staan onder druk. Wat zijn de oorzaken en achtergronden daarvan? En hoe versterkt de jurist zijn toekomstbestendigheid? In de preadviezen worden deze vragen benaderd vanuit verschillende perspectieven. De bundel met preadviezen kunt u nu downloaden.

Drie onderwerpen staan centraal:

1. Betekenis/aanzien/gezag van juristen
Auteurs: prof. mr. dr. Elaine Mak (hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschappen en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht) en prof. dr. mr. Mark Bovens (hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht, en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)

2. Integriteit/ethiek van juristen
Auteurs: prof. mr. dr. Anne Ruth Mackor (hoogleraar professie-ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen) en mr. Jos Silvis (procureur-generaal bij de Hoge Raad)

3. Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies
Auteurs: mr. dr. Anna Berlee (universitair docent privacy & data protection aan de Universiteit Utrecht, tevens werkzaam bij de Autoriteit Persoonsgegevens) en prof. mr. dr. Eric Tjong Tjin Tai (hoogleraar privaatrecht Universiteit Tilburg).

♦ JURIST DOET WAT

Met dit initiatief roepen het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht iedere jurist op om met ideeën te komen voor de verduurzaming van de economie vanuit zijn of haar vakgebied! Inmiddels zijn diverse Klimaattafels met juristen druk bezig om praktische bijdragen uit te werken ter inspiratie voor andere juristen.
Noteer 30 september 2021 van 13:30 tot 16:00 uur voor een online inspiratiesessie, onder leiding van moderator Joost Hoebink.
En 10 februari 2022 voor het congres ‘JURIST DOET WAT’.
Meer informatie>

♦ NJB 2021/8, ‘Is de rechtsstaat wel zo’n kostbaar goed?’, 26 februari 2021

Van de hand van mr. Rien den Boer, voorzitter NJV, verscheen vandaag in het Nederlands Juristenblad het opiniestuk ‘Is de rechtsstaat wel zo’n kostbaar goed?’
Lees het artikel.

♦ The Honourable Mr. Justice Jacob Wit wint de NJV-prijs 2020

Om het jaar wordt de NJV-prijs toegekend aan een jurist die door werkzaamheden in de praktijk een bijzondere, vernieuwende bijdrage heeft geleverd aan de rechtsontwikkeling of rechtstoepassing in Nederland, Aruba, Curaçao, of Sint Maarten, of een persoonlijke inzet daarvoor heeft getoond, die maatschappelijk van bijzondere betekenis is.

Het bestuur van de NJV laat zich adviseren door een jury, dit jaar wederom gevormd door Ernst Hirsch Ballin, Anita Vegter en Frank Kunneman. Het bestuur heeft overeenkomstig het unanieme advies van de jury de prijs toegekend aan mr. Jacob Wit (geb. 1952), rechter in het Caribbean Court of Justice te Trinidad en president van het Constitutioneel Gerechtshof van Sint Maarten, wegens zijn langdurige en doeltreffende bijdragen aan vertrouwen in de rechtspraak in een turbulente omgeving. Lees verder>

♦ Jubileum fotoboek NJV 150 jaar

De Nederlandse Juristen Vereniging bestaat 150 jaar. Met trots presenteert het bestuur het boek Portretten van het recht dat ter gelegenheid van het jubileum is verschenen. Bekende en minder bekende juristen vertellen in het boek hun verhaal. Waarom zij rechten gingen studeren. Hoe hun loopbaan verliep. Maar ook, waarom zij naast hun werk gedichten schrijven, fanatiek aan sport doen of muziek maken. Met onder andere: Ankie Broekers-Knol, Murat Isik, Naema Tahir, Winnie Sorgdrager, Bart-Jan van Ettekoven en Fatima Moreiro de Melo. Een boek dat geen jurist mag missen. Daarom ontvangen alle leden dit prachtige boek als jubileumcadeau. Het boek Portretten van het recht is verschenen bij Wolters Kluwer.

Het boek is mede tot stand gekomen dankzij een genereuze bijdrage van Allen & Overy, Damsté, De Brauw, NautaDutilh, Pels Rijcken, Stibbe, Van Doorne en Wolters Kluwer.

Bekijk de video waarin het eerste exemplaar van het boek wordt aangeboden aan Rien den Boer, voorzitter van de NJV. Klik op de foto om de video te starten.

Foto: Beeld | Houdbaar . Concept Vormgeving Fotografie