Vooraankondiging bijeenkomst VJV/NJV vrijdagmiddag en avond 7 oktober 2022 over rechterlijke onafhankelijkheid

De Vlaamse Juristenverenging en de Nederlandse juristenvereniging organiseren in Antwerpen op vrijdagmiddag 7 oktober 2022 een gezamenlijke bijeenkomst over het onderwerp Onafhankelijkheid van de rechtspraak. Na de middagsessie volgt aansluitend een gezamenlijk diner. De combinatie van inhoud en ontmoeting leek zowel van Vlaamse als van Nederlandse zijde vele elementen van aantrekkelijkheid te kennen.

De VJV en NJV zijn verheugd dat zij vier inleiders bereid hebben gevonden een bijdrage te leveren in de vorm van een korte paper en een inleiding tijdens de bijeenkomst:

  • Paul Lemmens, tot voor kort rechter aan het Europees Hof voor de rechten van de Mens en em. hoogleraar aan de KU Leuven
  • Raf van Ransbeeck, raadsheer Hof van Beroep in Brussel en directeur Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (de Vlaamse counterpart van SSR)
  • Tamara Trotman, raadsheer bij het Gerechtshof in Den Haag, ook voorzitter van de stichting Rechters voor rechters
  • Paul Bovend’Eert, hoogleraar Staatsrecht Radboud Universiteit Nijmegen.

De besturen van de VJV en de NJV zien uit naar een vruchtbare bijeenkomst!

Nadere informatie over deelname aan de middagsessie en het diner volgt.

Voor het diner is een beperkt aantal plaatsen.