VJV Recht en muziek nieuwsbrief

Recht en muziek, twee wegen naar harmonie

Gent, Orpheusinstituut, vrijdag 9 december 2022, 19.30u

 Waren het de vele barokcomponisten die hun artistieke bezigheden lieten volgen op een studie in de rechten die als eerste het signaal gaven? Of was het Felix Mendelssohn, die zijn ouverture “Midzomernachtsdroom” schreef op de banken van de Berlijnse juridische faculteit, om de verveling tijdens de lessen Romeins recht te verdrijven? Of was het Joseph Haydn, die zijn ontspanningsmuziek de toch enigszins misleidende titel “Cassation” meegaf?

Allicht zijn er nog meer bruggetjes te vinden tussen het recht en de muziek, maar vaak is het net het contrast tussen beide cultuurfenomenen dat bijdraagt tot hun onderlinge verrijking. Hoeveel juristen bewaren hun geestelijk evenwicht niet door het koesteren van een andere wereld, die ze vaak in de muziek weten te vinden? En misschien inspireert de muziek net hun juridisch functioneren?

Geerten Verberkmoes weet alvast dat het recht tot alles leidt, als je er maar uit wegraakt. Hij promoveerde recent over Benoît Joseph Boussu, een notaris uit Noord-Frankrijk die in de achttiende eeuw vioolbouwer werd in Brussel. Stefaan Voet kennen we niet enkel als een specialist in het gerechtelijk recht, maar ook als een gedreven operaliefhebber. Hij vertelt over de raakvlakken tussen zijn beide passies.

Vervolgens gaan we in gesprek met nog drie mensen die een juridisch-muzikaal dubbelleven leiden. Professor Emese von Boné kennen we van haar spitsvondige “amuses” in de Nederlandse juridische pers, waarin ze recht en opera bij elkaar brengt. Emmanuel Verraes maakte van zijn passie zijn beroep door zich als advocaat te specialiseren in intellectuele eigendomsrechten, vooral toegespitst op muziek. Davy De Laeter helpt al vele jaren spelers in het culturele veld om hun weg te vinden door de juridische hindernissenloop.

Praten is zilver, luisteren is goud. Dat doen we naar twee ensembles met een juridisch kantje. Ere-notaris Axel de Schrijver brengt voor de gelegenheid een fluitkwartet samen dat ons terugneemt naar de tijd van Boussu. De Gentse rechtenfaculteit beschikt voorwaar over een eigen band “Legal and Loud”, die op 9 december de straat oversteekt en naar het Orpheus Instituut komt. En niet te vergeten: uw gastvrouw die avond is Katelijne Boon, bij wie muziekliefhebbers zich thuis voelen.

Leun dus achterover en luister, en wees er vooral bij op 9 december.

Programma:

19.00u: Ontvangst met koffie en thee

19.30u: Verwelkoming door Frank Judo (Vlaamse Juristenvereniging)

19.35u: Geerten Verberkmoes : Van notaris tot vioolbouwer – het traject van Benoît Joseph Boussu

20.05u: Muzikaal intermezzo

20.15u: Stefaan Voet (KU Leuven): Recht en opera, een vruchtbare dialoog 20.45u: Muzikaal intermezzo

20.55: Panelgesprek met Emese von Boné (Erasmus Universiteit Rotterdam), Emmanuel Verraes (balie Brussel) en Davy De Laeter (VZW-Kliniek), onder leiding van Katelijne Boon (Klara)

21.30u: Muzikaal intermezzo

21.40u: Slotwoord door Peter Dejans, directeur van het Orpheus Instituut

21.45u: Muzikale apotheose 23.00u: Afsluiting

Praktische informatie

Plaats: Orpheus Instituut, Korte Meer 12, 9000 Gent (bereikbaar met het openbaar vervoer, en voor de auto zijn de ondergrondse parkings Korte Meer en Kouter op wandelafstand).

Organisatie: Yolanda Vanden Bosch, Kris Moeremans, Elisabeth Alofs, Ann Apers, Raf van Ransbeeck

Inschrijving en betaling:

Rechtstreekse                  inschrijving kan                  via                   de                   VJV-webstek (https://www.vlaamsejuristenvereniging.be/recht-en-muziek-twee-wegen-naar-harmonie-gent- vrijdag-9-december-2022/) of        door        het        inschrijvingsformulier        terug       te sturen op [email protected].

Deelnamesom: 45 euro persoon (VJV-lid of gelijkgestelde) of 60 euro per persoon (GEEN VJV- lid of gelijkgestelde) stort je op rekening VJV BE94 3631 5216 1314 met vermelding ‘Recht en muziek – 9 december 2022” en uw naam.

Het maximale aantal aanwezigen is 80.

Vlaamse Juristenvereniging, Tel.: 0476/89.70.08, e-post: [email protected]

Met uw inschrijving voor als lid stemt u er ook mee in dat de VJV u zijn nieuwsbrief toestuurt en verstrekt u de hiertoe noodzakelijke persoonsgegevens (mailadres, naam). Door het verstrekken van deze gegevens stemt u met de verwerking ervan in. De nieuwsbrief informeert u over de vereniging en haar activiteiten. Tevens stemt u in met de verwerking van de overige met het oog op uw deelname aan de betrokken activiteit noodzakelijke gegevens. De VJV bewaart uw gegevens zolang u ingeschreven bent op de nieuwsbrief respectievelijk zolang vereist voor de activiteit waarvoor u zich inschrijft. U kunt zich op ieder ogenblik meedelen dat u de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen. Dit kan door een mail naar [email protected] te sturen. VJV behandelt de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Bekommernissen betreffende uw gegevens (bezwaar, correctie, intrekking toestemming, inzage…) kan u mailen naar [email protected]. De houder van het bestand is VJV-Organisatie VZW, Stoopstraat 1, bus 10, 2000 Antwerpen. Het VJV-secretariaat is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (mail: [email protected]). Klacht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.