Verslag van de expertmeeting ‘De jurist van de toekomst, de toekomst van de jurist’

Op 31 januari 2020 zijn 30 experts met elkaar in debat gegaan bij de Hoge Raad. Doel van de NJV-expertmeetings is een open discussie en gedachtenwisseling te faciliteren tussen daartoe geselecteerde jonge(re) juristen, de preadviseurs van 2020 en de referenten. De resultaten van de expertmeeting zijn door de preadviseurs meegenomen in hun preadviezen, die centraal zullen staan tijdens het NJV-jaarcongres op 8 oktober 2021. Het verslag van deze expertmeeting is verschenen in NJB 2020/1812, afl. 28.