Thijmen Nuninga (UL) wint NJV Publicatieprijs

Tijdens het Jaarcongres “De grenzen voorbij” is de NJV Publicatieprijs uitgereikt aan Thijmen Nuninga (UL) voor zijn artikel ‘Recht, plicht, bevel, verbod’, gepubliceerd in NTBR 2018/21. 

Uit het juryrapport: 

“De jury stelt het bestuur voor de NJV Publicatieprijs toe te kennen aan W.Th. Nuninga voor zijn artikel ‘Recht, plicht, bevel, verbod’, gepubliceerd in NTBR 2018/21.

Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van het Reglement NJV Publicatieprijs en de NJV Annotatieprijs (hierna: het reglement) worden de auteurs van de drie beste artikelen uitgenodigd als gast deel te nemen aan de NJV jaarvergadering. Tegen de achtergrond van deze bepaling, wil de jury het bestuur ook graag kenbaar maken dat het met bijzondere waardering kennis heeft genomen van de volgende artikelen:

  • L. van den Berge, Bestuursrecht in de netwerksamenleving: Waarom de rechtsmacht van de bestuursrechter een materiële grondslag behoeft, RM Themis 2018, p. 124-136
  • S.C.G. van den Bogaert en A. Cuyvers, Brexit & de EU: ‘You can’t always get what you want…’, RM Themis 2018, p. 221-239.”