Rechterlijke onafhankelijkheid

♦ Rechterlijke onafhankelijkheid

Met veel genoegen presenteren de Nederlandse Juristenvereniging en de Vlaamse Juristenvereniging het boek Rechterlijke onafhankelijkheid. Eind 2022 vond In Antwerpen een themamiddag plaats over onafhankelijke rechtspraak. Dit boek is de vrucht van deze vorm van samenwerking van de NJV en de VJV.

Onafhankelijke rechtspraak is een van de hoekstenen van de rechtsstaat. De rechterlijke onafhankelijkheid is stevig verankerd in de Belgische en Nederlandse rechtscultuur, maar er zijn zeker ook kwetsbaarheden. Bovendien laten  recente ontwikkelingen in en buiten Europa zien dat het hoog houden van onafhankelijke rechtspraak niet vanzelfsprekend is. Dit boek analyseert de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de rechtspraak in Nederland en België. De auteurs benaderen die onafhankelijkheid vanuit diverse invalshoeken, zoals: institutionele onafhankelijkheid, benoemingen, toedeling van zaken, individuele onafhankelijkheid, tuchtprocedures. In een eerste hoofdstuk bespreken Paul Lemmens en Raf Van Ransbeeck de onafhankelijkheid van de rechter en de rechtsprekende macht in België. Ria Mortier formuleert in het tweede hoofdstuk enkele bedenkingen bij de analyse in het eerste hoofdstuk. Het derde hoofdstuk is van de hand van Tamara Trotman en Paul Bovend’Eert en bespreekt de rechterlijke onafhankelijkheid in Nederland: stevige waarborgen, maar ook kwetsbaarheden. In hoofdstuk vier volgt daarop een repliek van Marc de Werd.

De auteurs:

Paul Lemmens, staatsraad, tot voor kort rechter aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en em. hoogleraar aan de KU Leuven
Raf van Ransbeeck, raadsheer hof van beroep in Brussel en directeur Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
Tamara Trotman, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden, ook voorzitter van de stichting Rechters voor rechters
Paul Bovend’Eert, hoogleraar Staatsrecht Radboud Universiteit Nijmegen
Ria mortier, eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie
Marc de Werd, senior raadsheer in het gerechtshof Amsterdam en hoogleraar Rechtspleging aan de Universiteit van Amsterdam.

Het boek is uitgegeven door LeA uitgevers en te bestellen via deze link