Preadviezen 2022: De repressieve samenleving

Met groot plezier publiceren wij hierbij de bundel met preadviezen en de daarbij behorende stellingen. Het jubileumcongres heeft als het de vakgebieden overstijgend algemene overkoepelende thema “De repressieve samenleving“ en wordt in de drie preadviezen belicht vanuit respectievelijk civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief. Het burgerlijk recht als instrument van verandering (Urgenda), de repressieve overheid en de rechtsbescherming daartegen in het bestuursrecht (evenredigheid) en de plaats van de reclassering in het strafrecht in het huidige tijdsgewricht; het komt allemaal aan bod. Zoals de begeleidingscommissie aan het slot van het voorwoord constateert geven de preadviezen tezamen een prachtig beeld van de juridische stand van het land.

Het civielrechtelijk preadvies is geschreven door prof. Anne Keirse en prof. Vanessa Mak, het bestuursrechtelijk preadvies door prof. Tom Barkhuysen en dr. Michiel van Emmerik en het strafrechtelijke preadvies door dr. Johannes Bijlsma, prof. Stijn Franken en prof. Petra van Kampen.

De bundel kunt u hier vinden.