Over de NJV

De Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) is opgericht in 1870 en is de enige algemene vereniging van juristen in Nederland. De vereniging heeft als doel juristen de gelegenheid te geven om met elkaar van gedachten te wisselen over relevante ontwikkelingen in de wetgeving en in het recht.

De NJV nodigt daartoe ieder jaar enkele vooraanstaande juristen uit om over een actueel onderwerp een preadvies te schrijven. Deze preadviseurs staan niet alleen stil bij het geldend recht, maar richten zich ook op de vraag hoe wetgeving en rechtspraak zich zouden moeten ontwikkelen. Zij nemen daarbij het liefst een enigszins visionair, prikkelend, mogelijk provocerend standpunt in.

De preadviezen staan centraal tijdens de jaarvergadering van de NJV, die elke tweede vrijdag in juni plaatsvindt. Op deze dag vinden uitvoerige discussies plaats, waarbij ook de leden hun visie op het onderwerp kunnen geven. Op de jaarvergadering wordt uiteindelijk gestemd over een aantal tevoren bekend gemaakte stellingen/discussiepunten. De discussie over de preadviezen en de stemmingen geeft aan hoe de leden, in zekere zin dus de juristen van Nederland, denken over de richting die het recht al dan niet zou moeten inslaan. Op deze manier levert de Nederlandse Juristen-Vereniging een bijdrage aan de ontwikkeling van het recht in Nederland.

Meer lezen?
Over de rijke geschiedenis van de NJV is in 1995 bij Kluwer een prachtig jubileumboek verschenen, Tussen droom en daad, van J.H.A. Lokin en C.J.H. Jansen. Het eerste hoofdstuk van dat boek is gewijd aan de lotgevallen van de NJV tussen 1870 en 1995.