PO

De NJV is geen erkende opleidingsinstelling conform de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en kan derhalve zelf geen opleidingspunten toekennen voor het bijwonen van de jaarvergadering.

Als het onderwijs aan de voorwaarden voor puntwaardigheid voldoet en de advocaat van mening is dat het volgen van het onderwijs zijn vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag de advocaat zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt. De advocaat dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd. Hiervoor dient een bewijs van deelname (schriftelijke bevestiging) te kunnen worden overgelegd en een cursusprogramma, waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste om het aantal netto uren onderwijs te kunnen bepalen). De bewijsstukken dient de advocaat derhalve goed te bewaren. De opleidingspunten kunnen vervolgens in de jaarlijkse controle (CCV) worden opgevoerd. De advocaat hoeft hiervoor geen aparte aanvraag bij de NOvA in te dienen. Toetsing van de opleidingspunten en of deze terecht door de advocaat zijn opgevoerd, vindt achteraf plaats (in de CCV) door de raad van de orde in het arrondissement van de advocaat.