NJV Publicatieprijs 2022: draag nu uw kandidaat voor!

De NJV reikt tweejaarlijks de NJV Publicatieprijs uit voor het beste wetenschappelijke artikel dat in kalenderjaar 2020 of 2021 is verschenen en dat een zeer belangwekkende bijdrage aan de theorievorming van het (Nederlandse) recht in brede zin heeft geleverd.

Deze prijs bestaat uit een beeld en een bedrag van € 1.500,-.

U kunt tot 1 maart 2022 kandidaat-artikelen voordragen. Lees meer >