NJV Publicatieprijs

De NJV reikt tweejaarlijks de NJV Publicatieprijs uit voor het beste wetenschappelijke artikel dat in kalenderjaar 2020 of 2021 is verschenen en dat een zeer belangwekkende bijdrage aan de theorievorming van het (Nederlandse) recht in brede zin heeft geleverd. Het gaat om een artikel dat is verschenen in een tijdschrift of bundel. Zelfstandige publicaties, dissertaties, monografieën en preadviezen zijn uitgesloten van deelname. Deze prijs bestaat uit een beeld en een bedrag van € 1.500,-.

Door het bestuur is een jury samengesteld die beslist welke auteur de prijs in ontvangst mag nemen. De prijs wordt uitgereikt tijdens het NJV jaarcongres op vrijdag 10 juni 2022 te Utrecht. De jury bestaat uit de volgende personen: 

- Prof. Chrisje Brants Langeraar
- Prof. Janneke Gerards
- Mr. Gert Haverkate
- Mr. Lianne Wijntjens

Wij verzoeken u kandidaat-artikelen voor te dragen, bij voorkeur voorzien van een toelichting van maximaal 300 woorden. Uw voordrachten worden zeer op prijs gesteld. Een voordracht (inclusief het kandidaat-artikel in pdf) kan worden ingediend bij het secretariaat van de NJV, bereikbaar via e-mailadres [email protected]. Graag ontvangen wij uw voordracht uiterlijk vóór 1 maart 2022 per email. 

> Reglement NJV Publicatieprijs

Overzicht prijswinnaars: 

  • 2019, Thijmen Nuninga voor zijn artikel 'Recht, plicht, bevel, verbod', gepubliceerd in NTBR 2018/21
  • 2017, Ruben de Graaff voor zijn artikel ‘De betekenis van de redelijkheid en billijkheid voor de bescherming van grondrechten’, gepubliceerd in RM Themis 2016/4
  • 2015, Rianka Rijnhout, Eelke Sikkema en Wouter de Zanger, voor hun artikel 'Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen; de zaak Stichtse Vecht’, gepubliceerd in RM Themis 2014/1