Jaarrede J. Polak “De Polsstok van een rechter in de repressieve samenleving”.

Op 10 juni jl. heeft de heer J. Polak tijdens de jaarvergadering zijn jaarrede gehouden. Lees hier zijn voordracht  uit afl. 26 van het
Nederlands Juristenblad d.d. 22 juli 2022.