NJV-Jaarcongres ‘Waarde, werking en potentie van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse recht’, 7 juni 2024

♦ NJV-Jaarcongres – ‘Waarde, werking en potentie van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse recht, 7 juni 2024

Op vrijdag 7 juni zal het jaarcongres van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV) plaatsvinden. Met als onderwerp: ‘Waarde, werking en potentie van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtsorde‘. Sinds 1 december 2009 heeft het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie bindende werking. Deze bindende werking beleeft in 2024 het 15-jarig jubileum. Toch zijn inhoud en uitwerking van het EU-Grondrechtenhandvest nog niet voor iedereen even bekend. Hoe dat komt, hoe erg dat is, en hoe het anders zou kunnen of moeten? Deze vragen komen aan de orde tijdens het NJV-jaarcongres van 2024. Naast een overkoepelend hoofdstuk, wordt in een viertal preadviezen (bestuursrecht, civiel recht, arbeidsrecht en strafrecht) gereflecteerd op de waarde, werking en potentie van het Handvest in de Nederlandse rechtsorde. De preadviseurs zijn: Janneke Gerards, Femke Laagland, Hanna Sevenster, Pieter Verrest en Kasper Jansen.

Wij verheugen ons erop u op 7 juni a.s. in Internationaal Theater Amsterdam te mogen begroeten!

U kunt zich via deze weg inschrijven.
Het programma kunt u
 hier vinden.