NJV-Jaarcongres ‘Waarde, werking en potentie van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtsorde’, 7 juni 2024

♦ Jaarcongres ‘Waarde, werking en potentie van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse recht, 7 juni 2024

 Op 7 juni jl. vond het jaarcongres “Waarde, werking en potentie van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse recht” plaats te ITA Amsterdam. Met het 15-jarige jubileum van het handvest had de dag een feestelijk tintje. ‘Help het recht vooruit!’, zo klonk de oproep van voorzitter Marry de Gaay Fortman.

Extra feestelijk was de prikkelende bijdrage van de acteur Gijs Scholten van Aschat, gevolgd door de jaarrede van Marry de Gaay Fortman, de waardevolle bijdragen van de preadviseurs, een gedicht dat raakt door Hanneke van Eijken, gesproken columns door Frank Judo en Vasiliki Kosta en de dag werd afgesloten door een interactief panel met Sacha Prechal, Rick Lawson en Munish Ramlal onder leiding van Jasper Krommendijk.

De NJV-voorzittershamer werd doorgegeven aan Roel Schutgens.

Op vrijdag 6 juni 2025 zal het NJV-Jaarcongres met als thema: “Vertrouwen is goed, controle is beter?” plaatsvinden bij De Nederlandsche Bank.

♦ NJV-Jaarcongres – ‘Waarde, werking en potentie van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse recht, 7 juni 2024

Op vrijdag 7 juni zal het jaarcongres van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV) plaatsvinden. Met als onderwerp: ‘Waarde, werking en potentie van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtsorde’. Sinds 1 december 2009 heeft het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie bindende werking. Deze bindende werking beleeft in 2024 het 15-jarig jubileum. Toch zijn inhoud en uitwerking van het EU-Grondrechtenhandvest nog niet voor iedereen even bekend. Hoe dat komt, hoe erg dat is, en hoe het anders zou kunnen of moeten? Deze vragen komen aan de orde tijdens het NJV-jaarcongres van 2024. Naast een overkoepelend hoofdstuk, wordt in een viertal preadviezen (bestuursrecht, civiel recht, arbeidsrecht en strafrecht) gereflecteerd op de waarde, werking en potentie van het Handvest in de Nederlandse rechtsorde. De preadviseurs zijn: Janneke Gerards, Femke Laagland, Hanna Sevenster, Pieter Verrest en Kasper Jansen.

Wij verheugen ons erop u op 7 juni a.s. in Internationaal Theater Amsterdam te mogen begroeten!

U kunt zich via deze weg inschrijven.
Het programma kunt u
hier vinden.