Expertmeeting over preadviezen 2020: “De jurist van de toekomst, de toekomst van de jurist”

Op 31 januari 2020 zijn 30 experts met elkaar in debat gegaan bij de Hoge Raad tijdens. Doel van de NJV-expertmeeting is een open discussie en gedachtewisseling tussen daartoe geselecteerde jonge(re) juristen, de preadviseurs van 2020 en de referenten. Het is de bedoeling dat de resultaten van de expertmeeting door de preadviseurs nog kunnen worden meegenomen in hun preadviezen die centraal zullen staan tijdens de NJV-jaarvergadering op 11 juni 2021. Het verslag van deze expertmeeting is verschenen in NJB 2020/1812, afl. 28.