Expertmeeting over preadviezen 2020: “De jurist van de toekomst, de toekomst van de jurist”

Op 31 januari 2020 gaan 30 experts met elkaar in debat bij de Hoge Raad voor de jaarlijkse NJV-expertmeeting. Doel van deze expertmeeting is een open discussie en gedachtewisseling tussen daartoe geselecteerde jonge(re) juristen, de preadviseurs van 2020 en de referenten. Het is de bedoeling dat de resultaten van de expertmeeting door de preadviseurs nog kunnen worden meegenomen in hun preadviezen die centraal zullen staan tijdens de NJV-jaarvergadering op 12 juni 2020.
Schrijf u nu online in voor het congres.