Archief: Actueel

Voorstel statutenwijziging bij jaarcongres 10 juni 2022

Het inhoudelijk deel van de vergadering op 10 juni 2022 wordt traditiegetrouw voorafgegaan door de huishoudelijke vergadering. Daarin komt onder meer een voorstel tot statutenwijziging aan de orde. De statuten schrijven voor dat de leden het voorstel daartoe wordt toegezonden. …

Posted in Actueel

NJV-Jaarcongres – De repressieve samenleving; vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief, 10 juni 2022

10 juni a.s. in De Nicolaïkerk in Utrecht vindt ons Jaarcongres plaats. U kunt zich via deze weg inschrijven. Het programma kunt u hier vinden. De NJV heeft het thema van “De repressieve samenleving” geagendeerd omdat zich in onze samenleving …

Posted in Actueel

Terugblik huishoudelijke vergadering vrijdag 8 oktober 2021

Op vrijdag 8 oktober 2021 heeft de jaarlijkse huishoudelijke vergadering van de NJV plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn een aantal punten voorgelegd aan de leden. Zo hebben de leden decharge verleend aan het bestuur en ingestemd met de benoeming van …

Posted in Actueel

Stellingen en stemmingen jubileumcongres 150 jaar Nederlandse Juristen-Vereniging

In de Grote Kerk in Den Haag werd op 8 oktober 2021 de 150ste jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging gehouden en werd over de bij de preadviezen behorende stellingen gestemd en gediscussieerd. Lees hier in afl. 40 van de NJB …

Posted in Actueel

Jaarrede oud-voorzitter Rien den Boer “Blijft recht een poging om gerechtigheid te realiseren?”

Op dit door corona uitgestelde jubileumcongres van de NJV staat de voorzitter, na enkele algemene opmerkingen over de NJV en het recht, stil bij twee thema’s: tijdigheid en eenvoud in het recht en doet hij enkele voorstellen die voorbij gaan …

Posted in Actueel

Verslag van het NJV jubileumcongres “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”

In de Grote Kerk in Den Haag werd op 8 oktober 2021 de 150ste jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging gehouden. Nadat de NJV was genoodzaakt het congres ‘De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst’ tot driemaal toe …

Posted in Actueel

Rondetafelgesprek over ‘de toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst’ (NJB 2021/33)

Ter gelegenheid van het NJV Jubileumcongres op 8 oktober aanstaande heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden met de scheidend voorzitter van de vereniging, Rien den Boer, zijn opvolger Jaap Polak en twee juristen van de volgende generatie, Fabma Çapkurt en Niels Pannevis. …

Posted in Actueel

Verslag van de expertmeeting ‘De jurist van de toekomst, de toekomst van de jurist’

Op 31 januari 2020 zijn 30 experts met elkaar in debat gegaan bij de Hoge Raad. Doel van de NJV-expertmeetings is een open discussie en gedachtenwisseling te faciliteren tussen daartoe geselecteerde jonge(re) juristen, de preadviseurs van 2020 en de referenten. …

Posted in Actueel

VJV-webinar Recht en Crisis – regelgeving en handhaving in tijden van onzekerheid. Schrijf u gratis in.

De Vlaamse Juristen Vereniging organiseert op 12 oktober a.s. een webinar Recht en Crisis – regelgeving en handhaving in tijden van onzekerheid. Meer informatie> Aanmelden graag via [email protected]. U krijgt dan een link doorgestuurd die u toelaat deel te nemen aan …

Posted in Actueel

NJV Publicatieprijs 2022: draag nu uw kandidaat voor!

De NJV reikt tweejaarlijks de NJV Publicatieprijs uit voor het beste wetenschappelijke artikel dat in kalenderjaar 2020 of 2021 is verschenen en dat een zeer belangwekkende bijdrage aan de theorievorming van het (Nederlandse) recht in brede zin heeft geleverd. Deze …

Posted in Actueel