Bestuur

image

 

Het bestuur voor de bestuursperiode juni 2019 - juni 2023 is als volgt samengesteld (met tussen haakjes het jaar van aftreden).

- Mr. M.M. den Boer (2020)
- Prof. mr. A.A. Franken (2020)
- Mw. mr. A.J.J.G. Schijns (2020)
- Prof.mr. J.E.M. Polak (2021)
- Mw. mr. F.C. van der Jagt (2021)
- Prof. mr. dr. M. Vols (2021)
- Prof. mr. C.J.H. Jansen (2022)
- Mw. prof. mr. M.E. van Hilten (2022)
- Mw. mr. B.M. Katan (2022)
- Mr. M.T.H. de Gaay Fortman (2023)
- Mr. M.J. Kroeze (2023)
- Prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk (2023)
- Prof. mr. C.W.M. Lieverse, secretaris-penningmeester

Adviseurs 2019-2020:

- Prof. dr. N.J. Schrijver
- Prof. mr. M.J. van Ginneken
- Mw. mr. dr. M.F.H. Hirsch Ballin