Bestuur

image

 

Het bestuur voor de bestuursperiode oktober 2021 - juni 2025 is als volgt samengesteld (met tussen haakjes het jaar van aftreden)

- Prof.mr. J.E.M. Polak (2022)
- Mr. F.C. van der Jagt (2022)
- Prof. mr. dr. M. Vols (2022)
- Prof. mr. C.J.H. Jansen (2023)
- Prof. mr. M.E. van Hilten (2023)
- Mr. B.M. Katan (2023)
- Mr. M.T.H. de Gaay Fortman (2024)
- Prof. mr. M.J. Kroeze (2024)
- Prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk (2024)
- Mr. J. Schipper (2025)
- Mr. L. Faltas (2025)
- Mr. F. Bahadin (2025)
- Prof. mr. C.W. Harmsen, secretaris-penningmeester

Adviseurs 2021-2022:

- Mr. M.M. den Boer
- Prof. mr. A.A. Franken
- Mr. A.J.J.G. Schijns