Algemene informatie

♦ Preadviezen 2023: Klare taal   Het bestuur van de NJV bestaat uit 12 leden, gerenommeerde juristen uit allerlei disciplines en met diverse achtergronden. De samenstelling van het bestuur wijzigt jaarlijks. Elk bestuurslid heeft een ambtsperiode van 4 jaar. Elk jaar, na de jaarvergadering in juni, nemen 3 bestuursleden afscheid en voegen 3 nieuwe bestuursleden zich bij het bestuur. Op de jaarvergadering worden 3 bestuursleden verkozen voor een periode van vier jaar. Het drietal dat in het laatste jaar van hun bestuurslidmaatschap zit, verzorgt de jaarvergadering van dat jaar. De oudste van deze 3 bestuursleden is voorzitter en houdt uit dien tijdens de jaarvergadering een openingsrede die ook in het Nederlands Juristenblad wordt gepubliceerd. Aan het bestuur zijn toegevoegd een secretaris-penningmeester en een adjunct-secretaris met een ondersteunend apparaat. Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de NJV overigens onbetaald. Het bestuur staat altijd open voor op- en aanmerkingen over de NJV en voor suggesties, bijvoorbeeld voor thema's van de jaarvergadering ([email protected]).