NJV-Jaarcongres – ‘Klare taal’, 9 juni 2023

♦ NJV-Jaarcongres – ‘Klare taal’, 9 juni 2023

 

Op vrijdag 9 juni a.s. vindt bij 1931 Congrescentrum te ‘s Hertogenbosch ons jaarcongres plaats, voorafgegaan door de algemene vergadering. Wij verwelkomen alle NJV-leden, genodigden en belangstellenden om samen met ons de nieuwe preadviezen te bespreken.

Het thema van de preadviezen van 2023 is ‘Klare taal’. De noodzaak tot helder taalgebruik en duidelijke communicatie speelt in alle domeinen van het recht en raakt de overheid (wetgever, bestuur en rechter) en de private sector. Tirza Cramwinckel, Henk Pander Maat en Ted Sanders richten zich op de do’s en don’ts van communicatie door uitvoeringsinstanties van de overheid. Geerke van der Bruggen en André Verburg bepleiten helder en begrijpelijk taalgebruik in de rechtspraak. Willem van Boom ten slotte houdt zich bezig met helder taalgebruik en begrijpelijke communicatie in privaatrechtelijke verhoudingen. In de preadviezen krijgt ‘Klare taal’ aandacht vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en niet alleen vanuit het juridische perspectief. Daarmee is het een prachtig en typisch NJV-thema.

Wij verheugen ons erop u op 9 juni a.s. bij 1931 Congrescentrum te mogen begroeten!

U kunt zich via deze weg inschrijven.
Het programma kunt u 
hier vinden.