Tweede ‘Jonge NJV Seminar’ op 9 december 2011

Het Jonge NJV Seminar 2011

Op 9 december 2011 vond te Nijmegen in Concertgebouw De Vereeniging het ‘2e Jonge NJV Seminarplaats.

Het thema van dit jaar was:

‘De natuur van de mens?’

Mensen zijn onderdeel van de natuur. Op allerlei manieren hebben wij ons echter aan de natuur ontworsteld en haar zelfs gemanipuleerd: medicijnen, dijken, gentechnologie, dierenbescherming en CO2-uitstoot. Hoewel in het recht de verhoudingen tussen mensen onderling centraal staan, roept ook de relatie mens-natuur juridische vragen op. Hoe de strijd van mens tegen natuur te reguleren? Wie is aansprakelijk als de natuur zich tegen de mens keert? Wat te denken van de natuur in de mens?

De pre-essayisten waren:
Elbert de Jong (UU)
Jaap van Rijn van Alkemade (UL)
Dave van Toor (RU)

De pre-essays 2011 worden binnenkort op de website van de Jonge NJV geplaatst.