Samenvattingen preadviezen 2012: Waarheid en waarheidsvinding in het recht

Een samenvatting van de preadviezen 2012 is te vinden onder preadviezen/samenvattingen.