RECTIFICATIE

L.S.

In het verslag van de op 13 juni 2014 in Den Haag gehouden algemene vergadering is de uitslag van de stemming van vraagpunt 2 (vraagpunt van prof. mr. T. Hartlief) per abuis verkeerd opgenomen. Op pagina 47 en 83 staat dat de uitslag van de stemming “Kleine meerderheid ontkennend” is. Hier moet u lezen: “Ruime meerderheid bevestigend”.