Programma

Jaarcongres Nederlandse Juristen Vereniging

Vrijdag 8 juni 2018 | Filmmuseum EYE, Amsterdam

Programma

09.30 uur   Ontvangst en registratie

10.00 uur   Huishoudelijke vergadering

Agenda:

1. Opening door de voorzitter.

2. Benoeming van drie nieuwe bestuursleden en een wisseling in de bestuursleden.

3. Financieel rapport inclusief jaarverslag 2017
Het Financieel rapport inclusief jaarverslag 2017 ligt voor de vergadering ter inzage voor de leden.

4. Benoeming kascommissie.

5. Jaarvergadering 2019.
Het bestuur stelt voor de jaarvergadering 2019 te houden op vrijdag 14 juni 2019 te Arnhem. Het onderwerp is “De actualiteit van territorialiteit en jurisdictie”. De preadviezen worden opgesteld door: prof. dr. W.G. Werner, dr. L.J.M. Boer LL.M, prof. mr. M.W. Scheltema, prof. mr C.J.M. Arts, prof. mr. A.B. Terlouw en mr. dr. M.H.A. Strik

6. Rondvraag en sluiting.

10.15 uur   Rede voorzitter

10.30 uur   Toelichting op de preadviezen en plenair debat

11.30 uur   De finale van het NJV Debattoernooi door drie teams

12.10 uur   Lunch

13.15 uur   Toelichting op de preadviezen en plenair debat

14.15 uur   Prijsuitreiking finale NJV Debattoernooi

14.30 uur   Pauze

15.00 uur   Toelichting op de preadviezen en plenair debat

16.00 uur   Prijsuitreiking NJV-prijs

16.20 uur   Huishoudelijke mededelingen, dankwoord en afsluiting

16.45 uur   Borrel

17.45 uur   Diner