Programma jaarvergadering 9 juni 2017 Den Bosch

09.30 uur Ontvangst in het Noordbrabants Museum te ’s-Hertogenbosch, Verwersstraat 41 (route en plattegrond verderop in dit programmaboekje)
10.00 uur Huishoudelijke vergadering in Statenzaal
10.15 uur Jaarrede voorzitter in Statenzaal
10.35 uur Algemene plenaire beraadslagingen over de preadviezen in Statenzaal
10.35 uur Introductie voorzitter opzet jaarvergadering
10.40 uur Openingsstatements preadviseurs
11.15 uur Pauze
11.45 uur Referaat preadviezen prof. mr. M.A. Loth in Statenzaal
12.05 uur Discussie met de zaal over de algemene stellingen inclusief de stemming
12.35 uur Uitreiking NJV-publicatieprijs
12.45 uur Lunch
14.00 uur Deelgroepsgewijze beraadslagingen preadviezen
14.00 uur Strafrechtelijk preadvies o.l.v. prof. mr. Y. Buruma in Auditorium
14.00 uur Bestuursrechtelijk preadvies o.l.v. mr. R.F.B. van Zutphen in Gele zaal
14.00 uur civielrechtelijk preadvies o.l.v. prof. mr. I. Giesen in Statenzaal
15.45 uur Pauze
16.00 uur Algemene plenaire (slot)beraadslagingen preadviezen in Statenzaal
16.00 uur Terugkoppeling door deelgroepleiders en slotdiscussie met de zaal
16.35 uur De gezongen notulen van de jaarvergadering
16.50 uur Huishoudelijke mededelingen/dankwoorden/introductie jaarvergadering 2018
17.00 uur Borrel met toespraak burgemeester mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
18.00 uur Diner, Walking dinner met muzikaal juridisch intermezzo en toespraken
20.00 uur Einde