Preadviseurs

Lianne Boer en Wouter Werner zijn bereid gevonden een preadvies te schrijven over concepties van territorialiteit in het internationaal recht. Dit preadvies fungeert als het rechtstheoretische kader voor de gehele publicatie.

Tineke Strik en Ashley Terlouw gaan in hun preadvies nader in op de vraag wie (wanneer) verantwoordelijk is voor asielzoekers en vluchtelingen.

Het preadvies van Karin Arts en Martijn Scheltema behandelt het klimaatrecht, waarbij naast de rol van statelijke actoren ook de rol van het bedrijfsleven uitvoerig aan de orde komt. Het bestuur van de NJV dankt hen allen zeer voor de prettige samenwerking en voor de voortvarendheid waarmee zij hun preadviezen hebben afgerond.

Leden van de NJV ontvangen de bundel met preadviezen eind mei per post.
Niet-leden kunnen deze bestellen op de website van Wolters Kluwer.

Preadviseurs 2019:

  • Prof. mr. C.J.M. Arts, hoogleraar International Law and Development, InternationalĀ Institute of Social Studies te Den Haag, deel van Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Prof. mr. M.W. Scheltema, hoogleraar Privaatrecht, Erasmus Universiteit RotterdamĀ en advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag
  • Prof. mr. A.B. Terlouw, hoogleraar Rechtssociologie, Radboud Universiteit
  • Prof. dr. W.G. Werner, hoogleraar Volkenrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Mr. dr. M.H.A. Strik, universitair hoofddocent migratierecht, Radboud Universiteit
  • Dr. L.J.M. Boer LL.M., universitair docent internationaal recht, Vrije Universiteit Amsterdam