Preadviseurs 2018

Tijdens de jaarvergadering zullen aan de hand van preadviezen de volgende onderwerpen aan de orde komen.

 • Civiel effect
  Preadviseur: prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann
 • De initiële juridische opleiding (algemeen)
  Preadviseur: prof. mr. H.K. Elzinga
 • De initiële en postinitiële opleiding van de advocaat (inclusief de specialisatie-opleidingen en de permanente educatie)
  Preadviseurs: prof. mr. J.E. Soeharno en prof. mr. J.W. Winter
 • De initiële en postinitiële opleiding van de notaris (inclusief de specialisatie-opleidingen en de permanente educatie)
  Preadviseurs: prof. mr. F.W.J.M. Schols en mr. B. Snijder-Kuipers
 • De initiële en postinitiële opleiding van de overheidsjurist (inclusief de specialisatie-opleidingen en de permanente educatie)
  Preadviseurs: mr. K.J. Kraan en prof. mr. E. Niemeijer
 • De initiële en postinitiële opleiding van de rechter (inclusief de specialisatie-opleidingen en de permanente educatie)
  Preadviseur: prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann