Introductie

De preadviezen voor het jaar 2017 handelen over de vraag: nemen we afscheid van de klassieke procedure? De preadviezen zijn geschreven door Renée Kool, Lieke Coenraad, Peter Ingelse, Bart Jan van Ettekoven, Bert Marseille en Jan Crijns. Ze zijn behandeld op de jaarvergadering die op 9 juni 2017 in Den Bosch plaatsvond. Marc Loth heeft de preadviezen gecenseerd in het NJB . De eerste gedachten met betrekking tot de preadviezen in de vorm van positionpapers zijn voorwerp geweest van expertmeeting die op 1 februari 2017 plaatsvond. Daaraan namen jonge rechters, advocaten, wetenschappers, overheidsjuristen en studenten deel. De vruchten van de discussies in die expertmeeting zijn betrokken in de uiteindelijke preadviezen. In het middaggedeelte van jaarvergadering zijn de preadviezen in deelgroepen onder leiding van respectievelijk Ybo Buruma, Ivo Giesen en Reinier van Zutphen bediscussieerd. De jaarvergadering werd afgesloten met een walking dinner, waarvan een muzikaal intermezzo deel uitmaakte. Sneldichteres Dominique Engers heeft van de jaarvergadering notulen gemaakt in de vorm van een gedicht . Getuige de vele positieve reacties kan de jaarvergadering een succes worden genoemd.