Preadviezen 2018

Preadviezen 2018 'Herijking van de juridische opleidingen'
(Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 148e jaargang/2018, Wolters Kluwer 2018)

Bijlagen