Oproep: voordrachten voor NJV Publicatieprijs & NJV Annotatieprijs

OPROEP AAN ALLE NJV LEDEN

U kunt nu kandidaat-artikelen voor de NJV Publicatieprijs en kandidaat-annotaties voor de NJV Annotatieprijs voordragen. Bij voorkeur voorzien van een toelichting van maximaal 300 woorden. Uw voordrachten ontvangen we graag uiterlijk op 1 maart 2019.¬†Een voordracht kan worden ingediend via het secretariaat van de NJV,¬†email: [email protected] Uw voordracht wordt zeer op prijs gesteld. Meer informatie