Ontwerp

De prijs bestaat uit een beeldje van de Utrechtse kunstenares Else Ringnalda, voorstellende Vrouwe Justitia die met de hand op het hart het juiste midden vindt. 

De uitdrukking "met de hand op het hart" inspireerde haar tot het ontwerp van het beeld, dat zij als titel gaf: "Het hart spreekt". Het beeldje betreft een geblinddoekte vrouw, zittend op een halve bol met haar hand op het hart. In plaats van een weegschaal die doorslaat naar links of naar rechts, is er een veelheid van richtingen waarin zij kan gaan om steeds weer in balans te eindigen. Een Vrouwe Justitia van dit millennium. Goed en kwaad is niet meer zo zwart-wit als weleer. In plaats van naar links of naar rechts, wordt Vrouwe Justitia geconfronteerd met een veelheid van richtingen. Met de hand op het hart vindt zij steeds weer de juiste interpretatie en toepassing van de wet.