NJV Publicatieprijs

Op 14 juni 2019 wordt tijdens het NJV jaarcongres de NJV Publicatieprijs uitgereikt voor het beste wetenschappelijk artikel dat een belangwekkende bijdrage aan de theorievorming van het (Nederlandse) recht in brede zin heeft geleverd en dat in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de betreffende jaarvergadering is verschenen. De Publicatieprijs betreft artikelen in tijdschriften of bundels. Zelfstandige publicatie, dissertaties, monografieën en preadviezen zijn van deelname uitgesloten.

Daarnaast reikt de NJV op het jaarcongres de NJV Annotatieprijs uit voor de meest belangwekkende annotatie die eveneens in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de betreffende jaarvergadering is verschenen. De annotatieprijs betreft annotaties die maximaal 2500 woorden beslaan (inclusief verwijzingen).

OPROEP AAN ALLE NJV LEDEN
U kunt nu kandidaat-artikelen voor de NJV Publicatieprijs en kandidaat-annotaties voor de NJV Annotatieprijs voordragen. Bij voorkeur voorzien van een toelichting van maximaal 300 woorden. Een voordracht kan worden ingediend via het secretariaat van de NJV, email [email protected] Uw voordracht wordt zeer op prijs gesteld.

Reglement NJV Publicatieprijs en NJV Annotatieprijs