NJV Publicatieprijs

Om het jaar reikt de NJV op haar jaarvergadering een prijs uit voor het beste wetenschappelijk artikel dat een belangwekkende bijdrage aan de theorievorming van het (Nederlandse) recht in brede zin heeft geleverd en dat in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de betreffende jaarvergadering is verschenen. De Publicatieprijs betreft artikelen in tijdschriften of bundels. Zelfstandige publicatie, dissertaties, monografieën en preadviezen zijn van deelname uitgesloten.

Daarnaast reikt de NJV op haar jaarvergadering om het jaar een prijs uit voor de meest belangwekkende annotatie die eveneens in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de betreffende jaarvergadering is verschenen. De Annotatieprijs betreft annotaties die maximaal 2500 worden beslaan (inclusief verwijzingen).

Op de jaarvergadering van 9 juni 2017 in ’s-Hertogenbosch heeft de NJV dit maal enkel de publicatieprijs uitgereikt aan de heer mr. R. de Graaff. De jury op wiens voordracht deze prijs is toegekend bestond uit prof.mr. F.W. Bleichrodt, mr. J.W. Fokkens, prof.mr. J.H. Gerards, prof.mr. S. Prechal en prof.dr.mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai. Hieronder vindt u het juryrapport en de voordracht van jury tijdens de jaarvergadering.