NJV-prijs

De Nederlandse Juristen-Vereniging heeft een prijs ingesteld, die kan worden toegekend aan een jurist die door zijn of haar werkzaamheden een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de rechtsontwikkeling en/of rechtstoepassing in Nederland, Caribisch Nederland of Aruba. Het gaat om een oorspronkelijk idee, waarvan de (gedeeltelijke) uitvoering niet (alleen) in geschrift, maar vooral metterdaad heeft bijgedragen aan een goede rechtsontwikkeling of rechtstoepassing of een opvallende persoonlijke inzet daartoe, die direct of indirect van grote maatschappelijke betekenis is. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend op voordracht van de langstzittende commissie van drie leden binnen het bestuur en zal worden uitgereikt tijdens de jaarvergadering.

Ieder lid van de NJV kan kandidaten voor de prijs aanmelden bij het bestuur!