NJV Prijs

De Nederlandse Juristen-Vereniging heeft een prijs ingesteld, die kan worden toegekend aan een jurist die door zijn of haar werkzaamheden een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de rechtsontwikkeling en/of rechtstoepassing in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en/of Caribisch Nederland. Het gaat om een oorspronkelijk idee, waarvan de (gedeeltelijke) uitvoering niet (alleen) in geschrift, maar vooral metterdaad heeft bijgedragen aan een goede rechtsontwikkeling of rechtstoepassing of een opvallende persoonlijke inzet daartoe, die direct of indirect van grote maatschappelijke betekenis is. Ieder lid van de NJV kan kandidaten voor de prijs aanmelden bij het bestuur. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend op voordracht van de langstzittende commissie van drie leden binnen het bestuur en zal worden uitgereikt tijdens de jaarvergadering.

Het bestuur heeft de prijs op voordracht van de jury toegekend aan prof. mr. G. (Dineke) de Groot. Lees hier het juryrapport.

De prijs bestaat uit het kunstwerk 'Draai naar het licht', gemaakt door de heer Tajddin Özen. Meer informatie.

Jury 2018:

  • Prof. mr. Ernst Hirsch Ballin, universiteitshoogleraar en hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht aan de Tilburg University (voorzitter)
  • Prof. mr. Frank Kunneman, advocaat te Curaçao en hoogleraar burgerlijk recht aan de University of Curaçao.
  • Mr. Anita Vegter, directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid