NJV-prijs uitgereikt aan Machteld Pel

 

Machteld Pel ontving op 4 november jl. de NJV-prijs in verband met haar verdiensten op het gebied van mediation. De prijs van de Nederlandse Juristen-Vereniging wordt eens in de twee jaar toegekend aan een jurist die door zijn of haar werkzaamheden een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de rechtsontwikkeling en/of rechtstoepassing in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba. Het gaat om een oorspronkelijk idee, waarvan de uitvoering niet alleen in geschrift, maar vooral metterdaad heeft bijgedragen aan een goede rechtsontwikkeling of rechtstoepassing of een opvallende persoonlijke inzet daartoe, die direct of indirect van grote maatschappelijke betekenis is. Machteld Pel, tot voor kort vice-president van (en thans raadsheer-plaatsvervanger in) het gerechtshof Arnhem, arbiter, mediator en trainer, heeft een leidende rol gespeeld bij de introductie van mediation in Nederland. Als directeur van het Landelijk Bureau Mediation naast Rechtspraak (1999-2010) heeft zij de mediation in Nederland, die bij haar aantreden nog in de kinderschoenen stond, als volwaardige mogelijkheid van geschiloplossing op de kaart weten te zetten. Daarnaast heeft zij door vele publicaties en trainingen, op welk vlak zij nog steeds actief is, de kennis van en het draagvlak voor mediation weten te vergroten. Mediation heeft haar belang inmiddels bewezen, ook in het gerechtelijk proces. Na de geslaagde experimenten die onder leiding van Machteld Pel hebben plaatsgevonden, wordt de laatste jaren in toenemende mate gebruikgemaakt van de mogelijkheden van mediation, die steeds meer als een normaal onderdeel van de procedurele mogelijkheden is te zien. Mede dankzij de inspanningen van Machteld Pel is mediation een volwassen loot aan de stam van de geschiloplossing geworden. Daarvoor wil de Nederlandse Juristen-Vereniging haar grote waardering uitspreken.