NJV-prijs 2016 uitgereikt

De Nederlandse Juristen-Vereniging heeft op vrijdag 10 juni tijdens haar Jaarvergadering de tweejaarlijkse NJV-prijs uitgereikt aan prof. mr. Corien Prins, hoogleraar en decaan van Tilburg Law School.

De prijs wordt toegekend aan een jurist die door zijn of haar werkzaamheden een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de rechtsontwikkeling en/of rechtstoepassing in het Koninkrijk der Nederlanden.

Volgens de jury van de NJV verdiende Prins de prijs vanwege “de bijzondere manier waarop Prins vanuit haar zeer brede wetenschappelijke expertise (zo studeerde zij aanvankelijk Slavische taal- en letterkunde) deelneemt aan het maatschappelijk debat. (…) Maar naast onderwijs en onderzoek en de nodige bestuurlijke taken aan de universiteit, staat zij met beide benen in de samenleving, en wel daar waar recht, technologie en wetenschap elkaar snijden. Zij doet dat in verschillende functies, nationaal en internationaal.”

De jury was vooral onder de indruk van de gewetensfunctie die Prins in al die activiteiten vervult. “Wat voor anderen lijkt op science fiction is voor haar realiteit: als geen ander ziet zij de mogelijkheden én de risico’s van digitalisering, big data en verwante thema’s, lang voordat anderen daar ook maar over nadenken.”

De jury achtte het van belang dat zij die kritische noot niet alleen in het wetenschappelijk debat laat horen, of in de kring van beroepsbeoefenaars, maar juist ook in de pers naar buiten treedt.

“De voortrekkersrol die zij op een voor juristen wat ongemakkelijk terrein op zich heeft genomen, steeds werkend vanuit beginselen van ethiek en integriteit, verantwoordelijkheid nemend voor het delen van de kennis met alle maatschappelijke gremia, maken Corien Prins naar het oordeel van de jury dé kandidaat voor de NJV-prijs 2016.”

https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/NJV-prijs-corien-prins/