KNB / NOvA

Juristen, werkzaam als advocaat of notaris, kunnen door het bijwonen van de jaarvergadering opleidingspunten behalen bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) of de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Voor advocaten plaatsen wij daarbij de volgende kanttekening.

Door een wijziging in de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) – die onder meer inhoudt dat een erkende opleidingsinstelling minimaal vijf cursussen per jaar moet aanbieden – geldt de NJV vanaf 1 januari 2012 niet meer als erkende opleidingsinstelling. Dit betekent dat de NJV zelf geen punten meer aan de jaarvergadering kan toekennen en niet meer het bijbehorende logo van de Orde kan voeren. Advocaten kunnen echter wel zelf punten toekennen aan het volgen van de jaarvergadering. De deken heeft als toezichthouder het laatste woord in de honorering van de door de advocaat opgevoerde punten. Aangezien de NJV-jaarvergaderingen jarenlang als (erkende) cursus geregistreerd zijn geweest bij de Orde (waarbij doorgaans 4 PO-punten werden toegekend), zal dit naar verwachting geen problemen opleveren.

Voor de opleidingspunten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) blijft de situatie ongewijzigd.