Jaarvergadering 2017

De jaarvergadering 2017 zal worden gehouden op vrijdag 9 juni 2017 in het Noordbrabants Museum aan de Verwersstraat 41 te 's-Hertogenbosch. Het onderwerp van deze jaarvergadering is: “Afscheid van de klassieke procedure?”.

De preadviezen zijn opgesteld door:

  • mevrouw mr.dr. R.S.B. Kool
  • de heer prof.mr. J.H. Crijns
  • de heer prof.mr. B.J. van Ettekoven
  • de heer prof.mr.dr. A.T. Marseille
  • de heer mr. P. Ingelse 
  • mevrouw prof.mr.dr. L.M. Coenraad.

 


Aanmeldformulier jaarvergadering op 9 juni 2017 in het Noordbrabants Museum te ’s-Hertogenbosch

Wenst deel te nemen aan:

 Het diner (€ 49,50)
 Diner: Vegetarisch
 Diner: Glutenvrij

Graag ontvangen wij uw inschrijving en betaling vóór 31 mei 2017 op rekeningnummer NL95 RABO 0396 4799 28 ten name van NJV, onder vermelding van de naam (en voorletters) van de deelnemer.