Internationaal juristencongres der Lage Landen “Recht en Taal”

Op 25 en 26 september 2017 organiseren de Nederlandse Juristen-Vereniging en de Vlaamse Juristenvereniging in Antwerpen een internationaal congres voor juristen uit Nederland (met inbegrip van de BES-eilanden), Vlaanderen, Zuid-Afrika, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Het thema van het congres is “Recht en Taal”. Aandacht wordt besteed aan uiteenlopende onderwerpen als de relevantie van de vele taalversies van Europese regelgeving, taalbeleid in en buiten de rechtbank, juridisch taalgebruik en minderjarigen, de positie van vertalers en tolken en de talige rechtscultuur in een multiculturele samenleving. Voorafgaand aan het eigenlijke congres is er gelegenheid om Antwerpen te verkennen, na afloop ervan wordt een bezoek gebracht aan het Gerechtsgebouw van Antwerpen (het Vlinderpaleis). De tweede congresdag wordt afgesloten met een borrel en diner op de Hollandsche club. Voor meer informatie en het programma klikt u hier. U kunt zich tevens via deze website inschrijven. De deelnameprijs bedraagt € 160,00.

Onlangs is er in De Juristenkrant een interview verschenen met de voorzitter van de VJV, Frank Judo en met voormalig NJV-voorzitter, Jaap Hoekstra: Interview Vlaamse Juristenkrant