Contact

Het secretariaat is gevestigd ten kantore van BarentsKrans Advocaten en Notarissen.

Postadres
Nederlandse Juristen-Vereniging
Postbus 30457
2500 GL DEN HAAG

Bezoekadres
Nederlandse Juristen-Vereniging
Lange Voorhout 3
2514 EA Den Haag

Tel : 070 – 376 06 44
E-mail : [email protected]

Samenstelling secretariaat
Secretaris-Penningmeester:
Mr. A.W.M. Bijloos
Adjunct-secretaris:
Mw. mr. G.J. Brugman

Secretaresses:
Mw. I. ter Braak (ledenadministratie)
Mw. F.K. van der Gaarden

Het secretariaat van de NJV is bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur