Archief: Actueel

Jaarrede voorzitter mevrouw prof.mr. T.N.B.M. Spronken

De menselijke maat Inleiding Deze jaarvergadering staat in het teken van de Homo Digitalis. Wat is dat voor een mens? Dat hebben ook de preadviseurs zich afgevraagd. Is het een door digitale technologie gemuteerde Homo Sapiens? Ons virtuele alter ego? …

Posted in Actueel

Preadviezen en programma 2016

Klikt u hier voor de preadviezen 2016 njv.nl/preadviezen/preadviezen-2016/  Klikt u hier voor het programma 2016 njv.nl/jaarvergadering/programma2016/

Posted in Actueel

Jaarrede voorzitter prof. mr. J.B.M. Vranken

“Omdat in deze zaak, naar mijn overtuiging, nog géén recht is gedaan.” Over de bijdrage van de civiele cassatieadvocatuur aan de rechterlijke rechtsvorming[1] Een ongeschreven hoofdstuk Een nog ongeschreven hoofdstuk van het onderwerp rechterlijke rechtsvorming is de bijdrage die de …

Posted in Actueel

NJV-Publicatieprijs 2015 uitgereikt

De Nederlandse Juristen-Vereniging heeft op 12 juni 2015 aan mevrouw R. Rijnhout, de heer E. Sikkema en de heer W.S. de Zanger de NJV-Publicatieprijs 2015 uitgereikt voor hun artikel “Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke …

Posted in Actueel

RECTIFICATIE

L.S. In het verslag van de op 13 juni 2014 in Den Haag gehouden algemene vergadering is de uitslag van de stemming van vraagpunt 2 (vraagpunt van prof. mr. T. Hartlief) per abuis verkeerd opgenomen. Op pagina 47 en 83 staat …

Posted in Actueel

Oproep aan de leden

Met ingang van dit jaar heeft het bestuur van de NJV twee nieuwe prijzen ingesteld: de NJV Publicatieprijs en de NJV Annotatieprijs. De eerste prijzen zullen worden uitgereikt tijdens de jaarvergadering op 12 juni 2015. Meer informatie kan worden gevonden onder …

Posted in Actueel

Jaarrede voorzitter mr. Y. Buruma

‘Rapport morale’  mr. Y. Buruma, 13 juni 2014   Vandaag spreken wij over crises en recht. Daarom rees bij mij even de vraag of een crisis in de rechtstaat dreigt.  Welnu, dat geloof ik niet. Toen ik de afgelopen maand zag …

Posted in Actueel

NJV prijs 2014 uitgereikt aan prof. dr. Ernst (M.H.) Hirsch Ballin

De Nederlandse Juristen-Vereniging heeft op 13 juni 2014 aan prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin de NJV-prijs 2014 uitgereikt. De prijs is in het leven geroepen om juristen te eren die metterdaad door hun werkzaamheden een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan …

Posted in Actueel

Rede voorzitter mr. E.E. Minkjan (Jaarvergadering 2012)

Rede voorzitter NJV, Lineke Minkjan, over Publiekrechtelijke Beroepsorganisaties (PBO’s) 1800/8 juni 2012/ 4 juni 2012 Ik wilde het met u hebben over publiekrechtelijke beroepsorganisaties, PBO’s, en dat die nog heel goed meedraaien. Succesvolle beroepsorganisaties vervullen drie functies:1. het positioneren van …

Posted in Actueel

Seminar Jonge-NJV 2014

Op vrijdag 12 december 2014 zal te Tilburg het vijfde congres van De Jonge-NJV plaatsvinden. Het onderwerp van deze middag zal zijn “Recht vinden en de evolutie van het recht” Nadere informatie kunt u vinden op de website van De …

Posted in Actueel