Archief: Actueel

Handelingen NJV 2020

De 150e editie van de Handelingen NJV wordt verwacht in de eerste helft van juli aanstaande. De leden van de NJV ontvangen de bundels zo spoedig mogelijk.

Posted in Actueel

Bericht van het bestuur: 9 oktober nieuwe datum ledenvergadering en jubileumcongres

Zeer geachte dames en heren, De corona-crisis stelt u, uw naasten en ons als NJV-bestuur telkens weer voor nieuwe uitdagingen. Het wordt steeds duidelijker dat de overheidsmaatregelen langer zullen duren dan ons lief is. De schaduw die over de viering …

Posted in Actueel

Expertmeeting over preadviezen 2020: “De jurist van de toekomst, de toekomst van de jurist”

Op 31 januari 2020 gaan 30 experts met elkaar in debat bij de Hoge Raad voor de jaarlijkse NJV-expertmeeting. Doel van deze expertmeeting is een open discussie en gedachtewisseling tussen daartoe geselecteerde jonge(re) juristen, de preadviseurs van 2020 en de …

Posted in Actueel

Nomineer kandidaten voor de NJV Prijs

Het bestuur van de NJV heeft een prijs ingesteld, die kan worden toegekend aan een jurist die door zijn of haar werkzaamheden een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de rechtsontwikkeling en/of rechtstoepassing in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en/of Caribisch …

Posted in Actueel

Verslag Jaarcongres 2019 in Njb

Lees het verslag van het Jaarcongres van de NJV “De Grenzen voorbij” Gepubliceerd in NJB2019/28, p. 2028-2035

Posted in Actueel

Jaarrede prof. mr. Nico Schrijver

Lees nu de jaarrede van prof. mr. Nico Schrijver, zoals gepubliceerd in het NJB 28 (2019). De Klimaatwet in mondiaal en Europees perspectief Over valkuilen en hoe die te dichten Nico Schrijver Op 28 mei 2019 ging in de Eerste Kamer …

Posted in Actueel

Thijmen Nuninga (UL) wint NJV Publicatieprijs

Tijdens het Jaarcongres “De grenzen voorbij” is de NJV Publicatieprijs uitgereikt aan Thijmen Nuninga (UL) voor zijn artikel ‘Recht, plicht, bevel, verbod’, gepubliceerd in NTBR 2018/21.  Uit het juryrapport:  “De jury stelt het bestuur voor de NJV Publicatieprijs toe te …

Posted in Actueel

Jaarrede 2018

De jaarrede van de voorzitter, prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, gaat over intelligente systemen en rechtssubjectiviteit.

Posted in Actueel

Word lid van de NJV

Schrijf u online in u denkt mee over het recht van morgen u ontvang jaarlijks de preadviezen u debatteert mee over de preadviezen tijdens het jaarcongres u ontmoet juristen van alle disciplines en leeftijden

Posted in Actueel

Prof. mr. Dineke de Groot wint NJV-prijs

Prof. mr. Dineke de Groot wint NJV-prijs. Juryrapport

Posted in Actueel