Bestuur 2016-2017

image

 

Het bestuur voor de bestuursperiode juni 2016 - juni 2017 is als volgt samengesteld (met tussen haakjes het jaar van aftreden).  

 • Mr. J. Hoekstra (2017) 
 • Mr. M.J. Borgers (2017) 
 • Mw. prof. mr. L.M. Coenraad (2017)
 • Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (2018)
 • Mw. mr. A.L.J. van Strien (2018)
 • Mw. J.E. Hoitink (2018)
 • Prof. dr. N.J. Schrijver (2019)
 • Prof. mr. M.J. van Ginneken (2019)
 • Mw. mr. dr. M.F.H. Hirsch Ballin (2019)
 • Mr. M.M. den Boer (2020)
 • Prof. mr. A.A. Franken (2020)
 • Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers (2020)