Jaarcongres 2020

“De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”

Datum en tijd: 9 oktober 2020, 09.30 uur – 17.00 uur
Locatie: Grote Kerk, Den Haag
Prijs: 
€ 30, inclusief koffie/thee, lunch en borrel

Viert u het 150-jarig jubileum van de Nederlandse Juristen Vereniging met ons mee?

De Nederlandse Juristenvereniging werd op 8 september 1870 opgericht in Den Haag. In 2020 bestaat de vereniging dus 150 jaar. Zij zal dan haar jaarcongres opnieuw houden in de Grote Kerk, Den Haag en wel op vrijdag 9 oktober 2020. 

Graag nodigen wij u uit om het uitgestelde jubileumcongres van onze vereniging bij te wonen. Op vrijdag 9 oktober 2020 vindt het jaarcongres “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst” plaats, voorafgegaan door de huishoudelijke jaarvergadering. De kosten voor deelname bedragen €30. Het dagprogramma vindt u op onze website. Meld u aan voor het jaarcongres via de blauwe inschrijfbutton.

In verband met het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus gaan wij op dit moment uit van de volgende maatregelen: blijf thuis bij klachten, gezondheidscheck bij entree, vaste zitplaats en 1,5 m afstand. Het kan zijn dat op 9 oktober 2020 andere maatregelen gelden. Afgezien is van de gebruikelijke borrel en het slotdiner.

De bundel met preadviezen kunt u nu downloaden. Het jubileumcongres staat in het teken van “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”. De positie van de jurist in de samenleving is de afgelopen decennia snel veranderd. De waarde en het aanzien van de juridische deskundigheid staan onder druk. Wat zijn de oorzaken en achtergronden daarvan? En hoe versterkt de jurist zijn toekomstbestendigheid? Drie onderwerpen staan centraal:

  • Betekenis/aanzien/gezag van juristen
    Auteurs: prof. mr. dr. Elaine Mak (hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschappen en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht) en prof. dr. mr. Mark Bovens (hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht, en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
  • Integriteit/ethiek van juristen
    Auteurs: prof. mr. dr. Anne Ruth Mackor (hoogleraar professie-ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen) en mr. Jos Silvis (procureur-generaal bij de Hoge Raad)
  • Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies
    Auteurs: mr. dr. Anna Berlee (universitair docent privacy & data protection aan de Universiteit Utrecht, tevens werkzaam bij de Autoriteit Persoonsgegevens) en prof. mr. dr. Eric Tjong Tjin Tai (hoogleraar privaatrecht Universiteit Tilburg).

 

De NJV bestaat via haar leden. Het zou fijn zijn als u het gedachtegoed van de NJV onder de aandacht brengt van uw netwerk en minstens één nieuw lid voor de vereniging weet te vinden. Lid worden kan via onze website.

Fier staan wij, ook in de huidige omstandigheden, aan de vooravond van het 150-jarig jubileum van de NJV. Wij verheugen ons erop u op 9 oktober a.s. te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Nederlandse Juristen-Vereniging,

Rien den Boer, Stijn Franken, Arlette Schijns, Kitty Lieverse, Jaap Polak, Friederike van der Jagt, Michel Vols, Corjo Jansen, Mariken van Hilten, Branda Katan, Marry de Gaay Fortman, Maarten Kroeze en Jannemieke Ouwerkerk