Welkom

Van harte welkom op de website van de Nederlandse Juristen-Vereniging.

Sinds de oprichting in 1870 biedt de vereniging aan juristen een breed platform voor gedachtewisseling over significante ontwikkelingen in het recht. Daarbij is het hoogtepunt de Jaarvergadering waarbij elk jaar een specifiek thema wordt belicht, aan de hand van fundamentele preadviezen. Dit is steeds weer een ontmoetingsplek voor juristen uit rechtspraktijk, wetenschap en bedrijfsleven.

Dit jaar is het thema van de Jaarvergadering Homo Digitalis.

Centraal staat de vraag naar de rol van het recht op het gebied van de onstuitbare digitalisering van onze samenleving waarin Big Data en Internet of Things niet meer weg te denken zijn. Het gaat daarbij niet alleen om privacy maar ook om vragen wie de eigenaar is van digitale gegevens, wie mag beslissen wat ermee gebeurt, hoe de relatie tussen overheden en providers of zoekmachines geregeld zou moeten worden en voor welke doelen de gegevens mogen worden gebruikt. Bij strafrechtelijke opsporing of uitoefening van controle, rijzen vragen hoe het zit met de proportionaliteit van het aanleggen van databanken van grote hoeveelheden persoonsgegevens en wat onze strafvorderlijke waarborgen in het reguliere opsporingsonderzoek nog voorstellen.

Wij zijn verheugd dat prof. mr J.E.J. Prins, prof. mr. E.M.L. Moerel, prof. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, prof. mr. M. Hildebrandt, prof. mr. G-J. Zwenne en prof. mr. A.H.J. Schmidt bereid zijn over dit thema een preadvies uit te brengen. Dat doen zij respectievelijk vanuit een overkoepelende, civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke invalshoek.

In het voorjaar verschijnen de preadviezen. De jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 10 juni 2016 in de Philharmonie in Haarlem en belooft een boeiende vergadering te worden.

De NJV is een plek van traditie en vernieuwing, maar ook een plek waarin gedebatteerd wordt over hoogst actuele onderwerpen. De afgelopen jaarvergadering werd de traditie behouden van de discussie over het onderwerp op vraagpunten. Nu dit jaar de Homo Digitalis centraal staat, zal de digitalisering ook voorafgaand en tijdens de vergadering een rol spelen om de discussie tot grote hoogte aan te wakkeren.

Wij nodigen alle juristen uit lid te worden van de NJV. Meer informatie over de vereniging vindt u op deze website.

Taru Spronken  

Voorzitter 2015-2016