Welkom

Wat brengt het recht van morgen? Al meer dan 147 jaar staat die belangrijke vraag centraal bij de bijeenkomsten van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV). De NJV biedt alle juristen de gelegenheid kennis te nemen van de ontwikkelingen in het recht en onderling van gedachten te wisselen over de wenselijke koers ervan voor de toekomst.

Elk jaar worden gezaghebbende juristen – coryfeeën in het recht en jonge talentvolle visionairs – gevraagd een opiniërende bijdrage te schrijven over een actueel thema, dat zich uitstrekt over verschillende rechtsgebieden. Die bijdragen vormen de preadviezen van dat jaar en vormen het startpunt voor levendige discussies tijdens de jaarvergadering van de NJV. Telkens weer blijken de preadviezen inspirerende publicaties te zijn die nog jaren het debat bepalen.

De NJV is opgericht in 1870 en is de enige algemene vereniging van juristen in Nederland. In deze tijden van specialisatie vormt de NJV een ontmoetingsplaats voor juristen van alle disciplines. De NJV heeft oog voor de grote, specifieke rechtsgebieden overstijgende thema’s in het recht. De NJV is een vereniging voor alle juristen: van jong tot oud, van rechtenstudent in de masterfase tot coryfee, van generalist tot specialist. De NJV is al bijna 150 jaar het juridisch platform in Nederland, dat een stempel drukt op de ontwikkeling van het recht.

Dit jaar handelen de preadviezen over de belangwekkende vraag of we geen afscheid moeten nemen van de klassieke procedure bij de overheidsrechter? De op die vraag een antwoord gevende preadviezen van de hand van Renée Kool, Lieke Coenraad, Peter Ingelse, Bart Jan van Ettekoven, Bert Marseille en Jan Crijns zijn raadpleegbaar via deze website.

De jaarvergadering, waar de preadviezen centraal stonden, heeft plaatsgevonden op 9 juni 2017 in het Noordbrabantsmuseum te Den Bosch.

Ook bestaat er inmiddels een LinkedIn pagina. Ook daarin wordt over de preadviezen gediscussieerd.

Bent u nog geen lid van de NJV? Dat kunt u nu onmiddellijk lid worden van de NJV. Het lidmaatschap is het eerste jaar gratis. Juridische studenten in de Masterfase kunnen ook gratis lid worden.