Welkom

Welkom op de website van de Nederlandse Juristen-vereniging (NJV)

De NJV is opgericht in 1870 en is de enige algemene vereniging van juristen in Nederland. De vereniging heeft als doel juristen de gelegenheid te geven met elkaar van gedachten te wisselen over relevante ontwikkelingen in de wetgeving en het recht. In deze tijden van specialisatie binnen het recht vormt de NJV een ontmoetingsplaats voor juristen van alle disciplines en heeft de NJV oog voor de grote, rechtsgebiedoverstijgende ontwikkelingen in het recht. De NJV is een vereniging voor alle juristen: van jong tot oud, van rechtenstudent tot coryfee, van generalist tot specialist.

Ieder jaar worden enkele juristen met een bijzondere expertise uitgenodigd om over een actueel juridisch onderwerp een prikkelend preadvies te schrijven. Die preadviezen worden onder alle leden verspreid. De preadviezen zijn ook het startpunt voor een levendige discussie tijdens de jaarvergadering van de NJV, die elke tweede vrijdag in maand juni plaatsvindt. Tijdens deze jaarvergadering kunnen ook de leden hun visie op het onderwerp geven. Met behulp van vraagpunten en stellingen worden de meningen van de aanwezige leden gepeild. De discussie over de preadviezen en de stemmingen geven zo aan hoe de leden, in zekere zin dus de juristen van Nederland, denken over een bepaalde richting die het recht al dan niet zou moeten inslaan. Op deze manier heeft de NJV al bijna 150 jaar een duidelijke stem in de ontwikkeling van het recht in Nederland.

De jaarvergadering van de NJV vindt dit jaar plaats op 9 juni 2017 te Den Bosch. Hierop zullen preadviezen worden behandeld, die handelen over de vraag: nemen we afscheid van de klassieke procedure bij de overheidsrechter?

De NJV kent een bestuur dat uit 13 personen bestaat. De bestuursleden zijn afkomstig uit uiteenlopende sectoren van de rechtspraktijk. Het bestuur wordt bijgestaan door een secretariaat.

De kosten van het lidmaatschap van de NJV bedragen slechts € 30,– per jaar. Voor dat bedrag ontvangen de leden elk jaar gratis de preadviezen. Voor deelname aan de jaarvergadering, inclusief de daarvan deel uitmakende lunch, wordt een geringe bijdrage in de kosten van eveneens € 30,– gevraagd.

Elders op deze website kan verdere informatie worden gevonden over onder meer de NJV, de preadviezen voor dit jaar, het lid worden van de NJV en het aanmelden voor de jaarvergadering.