Jaarcongres 2020

> Word lid van de NJV

Reserveer in uw agenda vrijdag 12 juni 2020

Vooraankondiging viering 150-jarig jubileum Nederlandse Juristen Vereniging

Jaarcongres “De jurist van de toekomst, de toekomst van de jurist”
Zuiderstrandtheater te Den Haag

De Nederlandse Juristenvereniging werd op 8 september 1870 opgericht in Den Haag. In 2020 bestaat de vereniging dus 150 jaar. Zij zal dan haar jaarcongres opnieuw houden in Den Haag en wel op vrijdag 12 juni 2020 in het Zuiderstrandtheater.

Het congres staat in het teken van “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”. De positie van de jurist in de samenleving is de afgelopen decennia snel veranderd. In het parlement zitten steeds minder juristen, de advocaat en de notaris zijn niet meer de notabelen van het dorp. De waarde en het aanzien van de juridische deskundigheid staan onder druk. Wat zijn de oorzaken en achtergronden daarvan? En hoe behoudt de jurist zijn toekomstbestendigheid?

In de preadviezen voor het jubileumcongres worden deze vragen benaderd vanuit verschillende perspectieven. Daarbij staan drie onderwerpen centraal: (i) betekenis/aanzien/gezag van juristen, (ii) integriteit/ethiek van juristen, (iii) digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen daarvan voor de juridische professies.

Als preadviseurs en referenten zullen optreden:

 • Betekenis/aanzien/gezag van juristen
  Auteur: prof. mr. dr. Elaine Mak (Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschappen en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht)Referent: prof. dr. mr. Mark Bovens (hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht, en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
 • Integriteit/ethiek van juristen
  Auteur: prof. mr. dr. Anne Ruth Mackor (hoogleraar professie-ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen)
  Referent: mr. Jos Silvis (procureur-generaal bij de Hoge Raad)
 • Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies
  Auteur: mr. dr. Anna Berlee (universitair docent privacy & data protection aan de Universiteit Utrecht)
  Referent: prof. mr. dr. Eric Tjong Tjin Tai (hoogleraar privaatrecht Universiteit Tilburg)


Het congres begint om 9.30 tot circa 17.00 uur. Na afloop is er de gebruikelijke borrel en een walking dinner. Enige tijd voor de bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging.

Noteert u de datum alvast in de agenda? Wij kijken er naar uit u op het Jubileumcongres te zien!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Nederlandse Juristen Vereniging,
namens deze,
mr. M.M. den Boer, prof. mr. A.A. Franken en mr. A.J.J.G. Schijns